Referencje

Referencje

REFERENCJE STRZYŻÓW

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie potwierdza, iż firma GP TRUCK TRADING s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela 05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 61B, NIP: 521-329-00-13, Regon: 015736867 dostarczyła w maju 2017 roku: Samochód specjalistyczny – śmieciarka marki VOLVO FE z zabudową FARID o pojemności skrzyni ładunkowej 16 m3 Wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła 452 640,00 zł brutto. Firma GP TRUCK TRADING s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela powyższe zamówienie wykonała rzetelnie wg podanej specyfikacji oraz w wyznaczonym terminie.

 

 

REFERENCJE

W dniach od 24.07.2017 do 26.a7.2Ol7 GP TRUCK TRADING S.C. Grzegorz Kądziela, Agnieszka Kądziela udostępniła Agencji Komunalnej Sp. z o.o. Brzeszcz,e do przetestowanie samochód ciężarowy typu śmieciarka. Dane samochodu Producent: GP Truck Typ: Śmieciarka model T1 Nr MN: XLRAEL37OOW649II Rok produkcji: 2OL7 Po przeprowadzonych próbach stwierdzono, że atutem samochodu jest bardzo duży zgniot skrzyni ładunkowej poprzez płytę zgarniająco-zagęszczającą co z kolei przekłada się na zwiększona ładowność śmieciarki. Kolejną zaletą jest zwrotność samochodu ze względu na mały rozstaw między osiami. Bezproblemowy wjazd w małe uliczki. Bardzo dobra widoczność, są lusterka i 5 kamer. Łatwy i szybki w obsłudze hydraulicznego ładowania pojemników. Możliwość sterowania załadunkiem z zewnątrz kabiny. Szybki automatyczny zasyp koszy. Dodatkowe oświetlenie samochodu z tyłu. Dobrze działające hamulce i prawidłowo dobrana moc silnika nie sprawiają problemów ze strom5rmi podjazdami, nawet z pełną skrzynią. Wadą jednak jest nie możność opróżnienia starego typu metalowych pojemników 11O0 litrów oraz zbyt ciasna kabina. Uważamy że w/w zabudowa spełnia swoje walory konstrukcyjne, eksploatacyjne  oraz co najważniejsze ekonomiczne.

LIST REFERENCYJNY

Firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie 01-934, ul. Arkuszowa 43 ma przyjemność zarekomendowania firmę GP TRUCK TRADING S.C. G. Kądziela A. Kądziela z siedzibą w Warszawie 02-928 przy ul. Zelwerowicza 61b, która specjalizuje się w przygotowaniu i sprzedaży samochodów dla branży komunalnej.
W okresie XI 2007 – I 2008 r. w w/w firmie dokonaliśmy zakupu trzech pojazdów za łączną kwotę 375150,00 zł brutto (poniżej zestawienie sprzedaży). Samochody zostały przygotowane terminowo w standardzie przez nasz wymaganym, a ich stan techniczny nie budził żadnych zastrzeżeń.
W pełnym przekonaniu polecamy firmę GP TRUCK TRADING jako rzetelnego dostawcę pojazdów dla branży komunikacyjnej.

REKOMENDACJE

Usługi Wodno-Kanalizacyjne "HYDRO-LEW" Sp. z o.o. potwierdza, iż w miesiącu kwietniu 2010 roku, zakupiła w firmie GP TRUCK TRADING S.C. , pojazd marki IVECO Euro Cargo 130E18 wraz z zabudową azcenizacyjną o pojemności 7 tyś l..
Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i starannemu wykonaniu, zamówiony pojazd cechuje wysoka jakość wykonania, funkcjonalność i estetyka.
Firma GP TRUCK TRADING S.C. dała poznać się jako lojalny partner, bardzo dobrze wywiązujący się z przyjmowanych zamówień, doskonale potrafiący dostosować się i odpowiadać na zmieniające się potrzeby klienta.
Z dokonanego zakupu jesteśmy zadowoleni, a zaoferowany nam pojazd spełnia nasze oczekiwania.

Referencje Abruko

Firma ".ABRUKO' Sn' z o.o z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańska 78 ma przyjemność zarekomendować firmę GP Truck Trading S.C. Grzegeorz Kądziela, Agnieszka Kądziela jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcę pojazdu komunalnego. Dostawa pojazdu została zrealizowana terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zakupiony przez nas pojazd marki Mercedes z zabudową śmieciarka dostarczony w 2016 r. odznacza się wysoką jakością wykonania należytej staranności. Do chwili obecnej pojazd sprawuje się bez zarzutu. _ Z pełnym przekonaniem' rekomendujemy firmę GP Truck Trading S. C' Grzęgorz Kadziela Agnieszka Kądziela jako specjalistę w budowie, sprzedaży oraz serwisowaniu pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnvch . Posiada ona wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów. którzy dołożą wszelkich starań do realizowana dostaw na najwyższym poziomie.

Referencje Zakład Usług Komunalnych Błonie

Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w 05-870 Błonie, ul Poniatowskiego 128, ma przyjemność zarekomendować firmę 6P Truck Trading 5'C' Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela, jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcę pojazdu komunalnego" Dostawa pojazdu została zrealizowana terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zakupiony przez nas pojazd marki IVECO z 'zabudową {śmieciarka} dostarczony w czerwcu 201.6r., odznacza się wysoką jakością wykonania z zachowaniem należytej staranności. Do chwili obecnej pojazd sprawuje się bez zarzutu. Z pełnym przekonaniem, rekomendujemy firmę SP Truck Trading S.C' Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela, jako firmę specjalizującą się w budowie, sprzedaży oraz serwisowaniu pojazdów dla przedsiębiorców komunalnych. Posiada ona wysoko wykwaIifikowany zespół specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań przy realizacji dostaw na dobrym poziomie.

Referencje Spółka Komunalna ,,Dunajec”

Spółka Komunalna ,,Dunajec” informuje, że eksploatuje samochód specjalistyczny z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów. Pojazd został zakupiony w listopadzie 2015r. w drodze przetargu nieograniczonego w Firmie GP Truck Trading s,c. Pojazd w czasie dotychczasowej eksploatacji potwierdził wszystkie możliwości i walory deklarowane przez producenta. Dostawa została zrealizowana terminowo, parametry techniczne sprzętu odpowiadały wymaganiom.

List referencyjny – Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o o. informuje, że eksploatuje 6 sztuk samochodów specjalistycznych o dmc. 18 t, do zimowego utrzymania dróg. Pojazdy zostały zakupione w październiku 20I4t. w drodze przetargu nieograniczonego w firmie GP Truck Trading s.c. Pojazd w czasie dotychczasowej eksploatacji potwierdził wszystkie walory deklarowane przez, wykonawcę umowy' Dostawa została zrealizowana terminowo, parametry techniczne sprzętu odpowiadały wymaganiom.

Referencje MPO

Strona konsorcjum GP Truck Trading był dostawcą dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o' dwóch samochodów bezpylnych do odbioru odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych marki Iveco Stralis zasilanych ON z zabudową bezpylną BFE 22 HD o wartości 1694940,00 zł brutto ' Dostawa została zrealizowana w ramach umowy zawartej w trybie postępowania przetargowego z Liderem konsorcjum Idea Leasing SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 42B' 53-611 Wrocław.
Miejskie Przedsiębiorstw o Oczyszczania w m. st. Warszawie sp' z o. o' z siedzibą w Warszawie przy ul. obozowej 43 informuje' że dostawa pojazdów w ramach umowy leasingu .operacyjnego 118996 z dnia 03.08.16 została zrealizowana w dniu 19.10.2016.

Referencje Ostrów Maz.

Niniejszym oświadczamy, że firma : GP Truck Trading S.C' Grzegorz Kądziela, Agnieszka Kądziela współpracowała z nami w charakterze dostawcy samochodu ciężarowego Renault z zabudową samochodu asenizacyjnego . Dostawa została wykonana w terminie, dostarczony samochód jak i zabudowa funkcjonują bardzo dobrze. Współpraca z rekomendowaną firmą przebiega pomyślnie posiada on a duże zaplecze techniczne jak i serwis' W świetle przedstawionych faktów, możemy polecić GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela' jako dobrego specjalistę w budowie sprzedanego i serwisie pojazdów z zabudowami asenizacyjnymi – działającą na naszym rynku.

Referencje Puławy

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Puławach z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2, zaświadcza, że współpracował z firmą GP Truck Trading S'C' G. Kqdziela, A. Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoserów 13 Mamy przyjemność zarekomendować ww. firmę która, wykonała dla nas na zamówienie specjalistyczny pojazd komunalny na podwoziu Man TGM 1"8.280 z zabudową hakową, urządzeniem dźwigowym HDS, posypywarką oraz z pługiem i czołownicą. Jednym z głównych kryteriów wyboru tej firmy była konkurencyjna oferta cenowa, ale także potencjał firmy, jej duże doświadczenie oraz pozytywna opinia, którą cieszy się na poIskim rynku pojazdów specjalistycznych wśród klientów.. Kwota realizowanego zadania wynosiła 317 155'50 - zł brutto' Firma GP Truck Trading S.C. zrealizowała dostawę w sierpniu 2015r. Zlecenie wykonane zostało rzetelnie, zgodnie z harmonogramem, naszymi Wymaganiami, a współtwórca przebiegała bezproblemowo i sprawnie. Niepodważalnym atutem przedsiębiorstwa GP Truck Trading jest elastyczne podejście do wszelkiego rodzaju zmian konstrukcyjnych i technologicznych wynikłych z indywidualnego zapotrzebowania klienta. To wszystko stanowi doskonałą wizytówkę firmy. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić GP Truck Trading jako solidnego i wiarygodnego partnera handlowego.

Referencje Resko

Mamy przyjemność zarekomendować firmę GP Truck Trading S.C. G. Kądziela, A. Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoserów 13 która w ramach zamówienia, wykonała dla nas w lipcu 2015 roku, pojazd do transportu odpadów budowlanych i komunalnych na podwoziu marki RENAULT PREMIUM 18'270 z zabudową bramową.
Jednym z głównych kryteriów wyboru firmy GP Truck Trading oprócz konkurencyjnej oferty cenowej był także potencjał firmy' jej duże doświadczenie w budowie pojazdów specjalistycznych i komunalnych oraz pozytywna opinia, którą cieszy się na polskim rynku wśród klientów.
Zlecenie wykonane. zostało rzetelnie, zgodnie z harmonogramem, naszymi wymaganiami, a współpraca przebiegała bezproblemowo i sprawnie. Niepodważalnym atutem przedsiębiorstwa GP Truck Trading jest elastyczne podejście do wszelkiego rodzaju zmian konstrukcyjnych i technologicznych wynikłych z indywidualnego zapotrzebowania klienta.
To wszystko stanowi doskonałą wizytówkę firmy ' Z całą odpowiedzialnością możemy polecić GP Truck Trading jako solidnego i wiarygodnego partnera.

Referencje Sokołów Podlaski

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o o. ul. Kosowska 75 08.30CI Sokołów Podlaski ma przyjemność zarekomendować firmę GP Truck Trading S'C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcę pojazdu komunalnego. Dostawa pojazdu została zrealizowana terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zakupiony przez nas pojazd marki MAN z zabudową śmieciarka dostarczony we wrześniu 2016 roku do chwili obecnej sprawuje się bez zarzutu.Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę GP Truck Trading 5.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela jako specjalistę w sprzedaży oraz serwisowaniu pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych.

Referencje Warka

Z przyjemnością udzielamy referencji Firmie GP Truck Tiading s.c. z siedzibę w Warszawie za profesjonalne i rzetelne wykonanie zamówienia na dostawę nowego zestawu asenizacyjnego z cysterną o pojemności 1000 litrów na podwoziu pojazdu v DAF CF 85.360. Firma GP Truck Trading s.c posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania profesjonalnych usług w zakresie przygotowanią montażu oraz serwisu specjalistycznych pojazdów komunalnych. Pracownicy prezentują wysoką wiedzę merytoryczną, kompetencje i zaangażowanie na każdym etapie realizacji zamówienia Pojazd który został nam przekazany we wrześniu 2014 r. odznacza się wysoką jakością wykonania, dbałością o detale a także wysoką estetyką i nienaganną kulturą pracy. Wysoko oceniamy współpracę z Firmą GP Truck Trading s.c. i z pełnym przekonaniem po1ecanry przyszłym klientom jako solidnego. fachowego i kompetentnego partnera.

Referencje Wodnick

Wodnick Mirosław Szczepański ma przyjemność zarekomendować firmę GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcę pojazdu komunalnego. Dostawa pojazdu została zrealizowana terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zakupiony przez nas pojazd marki DAF LF.250 z zabudową wywrotki trójstronnej odznacza się wysoką jakością wykonania z zachowaniem należytej staranności. Do chwili obecnej pojazd sprawuje się bez za rzutu. Z pełnym przekonaniem, rekomendujemy firmę GP Truck Trading S. c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela jako specjalistę w budowie, sprzedaży oraz serwisowaniu pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych . Posiada ona wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań do realizowanych dostaw na najwyższym poziomie.

Referencje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Zamość

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. 22-400 Zamość, ul. Krucza 10 rekomenduje firmę GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela, Agnieszka Kądziela jako dostawcę pojazdu do zbierania odpadów.
Zakupiony przez nas pojazd marki SCANIA P 250 DB 4x2 DMC 18 Mg z zabudową typu śmieciarka marki BALTICUM FRINAB EKOLOGY BFE typ HD 16 odznacza się wysoką jakością wykonania z zachowaniem należytej staranności. Zarówno pojazd jak i zabudowa funkcjonują bardzo dobrze. Dostawa pojazdu została zrealizowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Z pełnym przekonaniem, rekomenduję firme GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kadziela, Agnieszka Kądziela jako specjalistę w budowie, sprzedaży oraz serwisowaniu pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych. Posiada ona wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań do realizowania dostaw pojazdów komunalnych na najwyższym poziomie.

Serwis

Galeria

Partner