W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: rozporządzenie RODO), Grzegorz Kądziela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP SERVICE Grzegorz Kądziela, pragnie poinformować, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kądziela i Grzegorz Kądziela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GP TRUCK TRADING s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa, tel: +48 22 716 17 00, e-mail: agnieszka@gptruck.pl
  2. Twoje dane osobowe pozyskujemy w celu realizacji zamówień lub usług, które dla Ciebie świadczymy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b rozporządzenia RODO.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazane partnerom technologicznym i prawnym, którzy świadczą dla nas usługi w celu właściwego wykonywania działalności gospodarczej, w tym realizacji usług i zleceń na Twoją rzecz (podmioty przetwarzające). W przypadkach prawnie uzasadnionych, dane osobowe są przekazywane organom administracji publicznej.
  4. Czas, na jaki pozyskujemy Twoje dane, odpowiada okresowi przewidzianemu przez prawo na przechowywanie dokumentacji rachunkowo-księgowej.
  5. Masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Możesz także żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
  6. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do właściwego, zgodnego z przepisami prawa, wykonywania działalności gospodarczej. Wszystkie dane, jakie nam udostępniasz, pozwalają nam wykonać Twoje zamówienie, a ich nie udzielenie uniemożliwia nam zgodnego z prawem wykonania usługi na Twoją rzecz. Nie zbieramy żadnych danych, które są zbędne z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.
  7. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzyskanej zgody, masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
  8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa urzędu ochrony danych osobowych).

          Z poważaniem, Agnieszka Kądziela

Polityka Cookies:  Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

dofinansowanie

GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ KĄDZIELA, AGNIESZKA KĄDZIELA

realizuje projekt pt. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MONTAŻ SYSTEMU FILTROWENTYLACJI W GP TRUCK TRADING S.C. GRZEGORZ KĄDZIELA, AGNIESZKA KĄDZIELA” w ramach którego hala produkcyjna została wyposażona w system filtrowentylacyjny dla stanowisk pracy SPAWCZ – ŚLUSARZ i TOKARZ – FREZER

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowe”

Całkowitą wartość: 310.875,12 zł

Dofinansowanie: 241.000,00 zł